Vi er et regnskabsbureau, som er startet i 1989, hvorfor vi med mere end 20 års regnskabserfaring kan tilbyde regnskabsservice og bogholderi fra A-Z, herunder en udadvendt og imødekommende profil.

Gennem vor mange års erfaring indenfor regnskab, bogholderi og kontorservice for alle slags virksomheder, kan vi nu løse alle forekommende opgaver, ligesom vi har mulighed for at gøre brug af vores netværk af samarbejdspartnere, qherunder revisorer, advokater mv.

Vi har mulighed for både at kunne arbejde på faste timepriser, men giver også gerne en fasprisaftale, hvor det er muligt udfra opgavernes specifikke krav og det færdige resultat.

Vi anvender internt vort eget regnskabsprogram, hvilket er en del af vor service, som er inkluderet i vores honorarer. Derudover har vi et udbredt kendskab til langt de fleste regnskabsprogrammer, herunder online-systemer m.v., hvorfor vi kan assistere dig, uanset hvilket regnskabsprogram, som du måtte anvende.

Ved aftale om et kundeforhold, vil der blive udfærdiget en kundeaftale, som indeholder alle de relevante aftaler der er blevet indgået, både for så vidt angår pris, opgavens omfang eller andre aftaler.

Det skal her bemærkes, at ovenstående aftale, på ingen måde har nogen binding af kundeforholdet, idet begge parter kan opsige samarbejdet med øjeblikkelig varsel. Vi har dog erfaring for, at det kan være rart, at have en skriftlig aftale omkring opgavernes udførelse. pris mv.

Vort motto er: “Gør det du er god til og overlad alt det andet til andre”.

Det betaler sig oftest i den sidste ende. 🙂

 

 

q

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018